Κορυδαλλός: 2104978602, Νίκαια: 2104977272 diktyomanolitsis@gmail.com

Εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης