Κορυδαλλός: 2104978602, Νίκαια: 2104977272 diktyomanolitsis@gmail.com

Ξένες Γλώσσες

Τα φροντιστήριά μας σας εύχονται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Η πολυπολιτισμικότητα στις μέρες μας έχει οδηγήσει στην ανάγκη γνώσεων της γλώσσας, της νοοτροπίας, της φιλοσοφίας και της κουλτούρας διάφορων κρατών.

Οι χώροι μας, ο τρόπος εκπαίδευσης, η καλλιέργεια και η κουλτούρα των καθηγητών, τα μέσα της τεχνολογίας και οι εκδηλώσεις μας εναρμονίζονται με αυτήν την ανάγκη και βοηθούν τόσο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους μαθητές μας(ενήλικες) να διευρύνουν το πνεύμα τους και ν’ αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και πιστοποίηση κατάρτισης αυτών σε όλα τα επίπεδα.

Ο άριστος συνδυασμός γνώσεων, εκπαίδευσης, τεχνολογίας και επικοινωνίας οδήγησαν στις επιτυχίες του τελευταίων ετών.

Ευχαριστούμε θερμά μαθητές και γονείς για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.
Thanks Danke Merci Grazie Gracias Shukran Spasiba!!!

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών

Z

PRE-JUNIOR 1

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη ξένη γλώσσα γίνεται αποκλειστικά με την οπτικοακουστική μέθοδο μέσω διαδραστικού πίνακα.΄Ετσι το μάθημα γίνεται παιχνίδι και οι μαθητές καλοδέχονται όλα τα καινούρια στοιχεία χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν!!

Z

PRE-JUNIOR 2

Δραστηριότητες μέσα στην τάξη όπως ζωγραφική, χειροτεχνία, σκετσάκια, γρίφοι, τραγούδια και διάφορες άλλες επικοινωνιακές τεχνικές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικείωση των παιδιών με τη γλώσσα και αναπτύσσεται η αγάπη τους προς αυτή.

Z

Senior (A-B-C-D-E ή PRE-LOWER)

Προχωρώντας σε όλες τις γνωστικές ικανότητες μιας ξένης γλώσσας επέρχεται η γνώση και η πλήρης κατάκτηση μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου. Μια φορά την εβδομάδα γίνεται ξεχωριστό μάθημα έκθεσης και προφορικών συμβάλλοντας έτσι στη συχνή χρήση της γλώσσας και στην προετοιμασία από νωρίς για την απόκτηση μελλοντικών πιστοποιήσεων. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και στα μεγάλα επίπεδα αποτελεί μέρος της μαθησιακής διεργασίας.

Z

LOWER-PROFICIENCY

Συχνές επαναλήψεις στη γραμματική των προηγούμενων ετών ταυτόχρονα με την εκμάθηση νέων φαινόμενων και εξάσκηση όλων των εξεταζόμενων στοιχείων όπως η ακουστική, η έκθεση, η κατανόηση κειμένων ,το λεξιλόγιο και ο προφορικός λόγος.
Ξεχωριστό μάθημα που στοχεύει στη βελτίωση του προφορικού λόγου και της έκθεσης, λόγω της δυσκολίας εξοικείωσης που παρατηρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών .
Επίσης ατομικά τεστ προσομοίωσης ανάλογα με την πιστοποίηση στην οποία έχουν επιλέξει να εξεταστούν οι μαθητές τα οποία γίνονται στο χώρο του φροντιστηρίου μας, κάθε εβδομάδα τους τελευταίους τρείς μήνες πριν τις εξετάσεις.

Z

Ενισχυτική

Το πρόγραμμα της ενισχυτικής γίνεται κάθε Σάββατο πρωί στο χώρο μας με καθηγήτρια του φροντιστηρίου μας η οποία επιβλέπει τα παιδιά και βοηθάει ώστε τα παιδιά να ολοκληρώνουν τη μελέτη τους ώστε να μην επιβαρύνονται τις καθημερινές με τη μελέτη των αγγλικών.

Z

Εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε:

• GRIVAS PUBLICATIONS
• HAMILTON HOUSE
• HELLENIC AMERICAN UNION
• SUPER COURSE
• HILLSIDE PRESS

Διπλώματα

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ [C2] PROFICIENCY

• Certificate of Proficiency in English(CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate of Proficiency in English (ECPE)του Πανεπιστημίου Michigan
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU)
• Test of Interactive English(TIE)
• Pearson Test of English General (PTE General)-Edexcel

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(C1) ADVANCED

• Certificate in Advanced English(CAE)του Πανεπιστημίου του Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• Advanced Level Certificate in English(ALCE)-Hellenic American Union
• Test of English for International Communication (TOEIC)-Hellenic American Union
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Test of Interactive English (TIE) –C1 Level
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Γ1) ΚΠΓ
• Pearson Test of English General(PTE General)-Edexcel

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(Β2) LOWER

• First Certificate in English(FCE)του Πανεπιστημίου Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)του Πανεπιστημίου Μichigan
• Test of English for International Communication (TOEIC)-Hellenic American Union
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Michigan State University Certificate of English Language Competency(MSU)
• Test of Interactive English (TIE) –B2 Level
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β2) ΚΠΓ
• Pearson Test of English General(PTE) -Ecexcel

TOEFL(IBT-ITP) (Test of English as a Foreign Language) - Ηellenic American Union

Eνα δίπλωμα αναγνωρισμένο σε 9000 κολλέγια,πανεπιστημία και 130 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, Καναδά, U.K. και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατάλληλο για την εισαγωγή φοιτητών σε κολλέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού επιπέδου μεταξύ B2 και C1.
Iσχύς πιστοποίησης δύο χρόνια.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ COMMON EUROPEAN FRAMEWORK

• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
(All levels)
• Test of English for International Communication(TOEIC)-Hellenic American Union(Levels B2-C1)
• Certificate of Proficiency in English(CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate in Advanced English(CAE)του Πανεπιστημίου του Cambridge
• First Certificate in English(FCE)του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate of Proficiency in English (ECPE)του Πανεπιστημίου Michigan
• Advanced Level Certificate in English(ALCE)-Hellenic American Union
• Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)του Πανεπιστημίου Μichigan
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge(All levels)
• PTE General (Pearson Test of English General)
• PTE Academic(Pearson Test of English Academic)
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT-ITP)-Hellenic American Union.

Εκδόσεις Ξένων Γλωσσών

Τα βιβλία ανήκουν σε αντίστοιχους με την γλώσσα ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ καταξιωμένους στον χώρο τους, εκπαιδευτικά εναρμονισμένα με τις ανάγκες των μαθητών και της εποχής.
Δίνονται στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ κατά την εγγραφής τους μέχρι το επίπεδο LOWER (εκτός των βιβλίων πιστοποίησης σ’ αυτό το επίπεδο).