Κορυδαλλός: 2104978602, Νίκαια: 2104977272 diktyomanolitsis@gmail.com

Σχέδιο

Μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου

Το μάθημα του ελεύθερου σχεδίου είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή τόσο σε σχολές Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως στην Αρχιτεκτονική, όσο και σε σχολές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως στα τμήματα: Διακόσμησης, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Γραφιστικής και Γραφικών Τεχνών.

Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές.

Η εξάσκηση στο ελεύθερο σχέδιο γίνεται με σχεδιασμό εκ του φυσικού σε αντικείμενα και συνθέσεις. Γίνεται μελέτη των όγκων της φόρμας και των σχημάτων που προκύπτουν από την παρατήρηση. Διδάσκεται το στήσιμο της σύνθεσης, η δομή, οι μετρήσεις, οι αναλογίες και οι τόνοι που απορρέουν από το φως και τη σκιά.

Γραμμικό Σχέδιο

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου.
Το γραμμικό σχέδιο είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε σχολές Ανώτατων και Ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως η σχολή Αρχιτεκτονικής και τα τμήματα Γραφιστικής, Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων, Τεχνολογίας γραφικών τεχνών και οπτικοακουστικών μέσων, Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Ανακαίνισης και αποκατάστασης.

Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις παραπάνω σχολές.

Το γραμμικό σχέδιο αφορά το σχεδιασμό κατόψεων, όψεων και τομών κτιριακών όγκων και γεωμετρικών αντικειμένων. Γίνεται μελέτη για την κατανόηση και την εφαρμογή των σχεδιαστικών αρχών για ακρίβεια, ισορροπία και αισθητική στην απεικόνιση του θέματος. Διδάσκεται η γραμμογραφία, η σχεδιαστική κλίμακα, η γραφή γεωμετρικών γραμμάτων και αριθμών και η απεικόνιση στοιχείων και λεπτομερειών του φυσικού και του κτιστού περιβάλλοντος.