Κορυδαλλός: 2104978602, Νίκαια: 2104977272 diktyomanolitsis@gmail.com

Μέση Εκπαίδευση

Τα φροντιστήριά μας σας εύχονται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Πρωτοπορούμε στους χώρους τις εκπαίδευσης ακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και βοηθώντας τους μαθητές μας ν’ αντιληφθούν την εκπαίδευση ως εκπαίδευση υποδομής, προετοιμασία όχι μόνο για το Γυμνάσιο ή το Λύκειο αλλά και για οποιαδήποτε βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα στην Δια Βίου Μάθηση.

Τα οργανωμένα μαθήματα, η ενισχυτική μελέτη, η εξατομικευμένη εκπαιδευτική φροντίδα, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ο συνεχής έλεγχος μάθησης ( test, διαγωνίσματα) βοηθούν στην εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεών τους για την σίγουρη επιτυχία τους.

Πιστεύουμε ότι με την ταυτόχρονη συνεργασία μαθητών-καθηγητών-γονέων έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλα τα πεδία γνώσης.

Ευχαριστούμε όλους εσάς για την εμπιστοσύνη και συνεργασία σας και ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας επιτυχία στις εξετάσεις και καλή σταδιοδρομία στις σπουδές τους.

Για τη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν δύο φροντιστήρια, ένα στον Κορυδαλλό και ένα στη Νίκαια.

Πρόγραμμα Σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαγωνίσματα

Η διαδικασία αυτή αφορά τους μαθητές του Λυκείου. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε Σαββάτο σε δύο χρονικές περιόδους α) 9:00-12:00πμ και β) 12:00-3:00μμ ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του μαθητή.

Έχουν 3ωρη διάρκεια, είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της διδακτέας και εξεταστέας ύλης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, τόσο στα θέματα όσο και στη βαθμολόγηση. Χωρίζονται χρονικά σε 3 κύκλους ανά έτος σπουδών και ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο. Το ημερολογιακό πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλη τη σχολική χρονιά, δίνεται στον μαθητή κατά την εγγραφή του.

Για τους μαθητές είναι μια απαραίτητη διαδικασία, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχονται οι γνώσεις τους, εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες, γίνεται συνεχή επανάληψη της ύλης, βελτιώνεται ο χρόνος και ο τρόπος γραφής και σαφώς ο μαθητής είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε μορφή εξέτασης πραγματοποιείται είτε σε σχολικό επίπεδο είτε σε πανελλαδικό γι’ αυτό τα διαγωνίσματα θεωρούνται υποχρεωτικά.

Οι μαθητές του γυμνασίου ελέγχονται συνεχώς με ολιγόλεπτα τεστ σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο.

Μελέτη

Η μελέτη αφορά μια διαδικασία που μπορούν τα παιδιά ν’ ακολουθήσουν εντός του φροντιστηρίου για προσωπική τους βοήθεια και οργανωμένο διάβασμα.

Γίνεται σε ώρες που ορίζονται από το φροντιστήριο και υπάρχει η αντίστοιχη επιτήρηση και βοήθεια στους μαθητές. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να λύνει απορίες, να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες εργασίες κι έτσι το διάβασμα γίνεται πιο ποιοτικό.

Επίσης σε περιόδους σχολικών διαγωνισμάτων (τριμήνων – τετραμήνων – τελικών) γίνονται ενισχυτικά μαθήματα μελέτης και επανάληψης της αντίστοιχης ύλης εξετάσεων εκτός του κανονικού προγράμματος των μαθημάτων.

Οι χώροι μας