Κορυδαλλός: 2104978602, Νίκαια: 2104977272 diktyomanolitsis@gmail.com

Ανακοίνωση για το e-class

Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά η λειτουργία του open e-class. Όπως είχαμε αναφέρει είναι απαραίτητη η χρήση της πλατφόρμας από εσάς καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Ξεκινά πιλοτικά η λειτουργία της για...