Ξένες Γλώσσες

Πρόγραμμα σπουδών Ξένων Γλωσσών

PRE-JUNIOR 1
Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη ξένη γλώσσα γίνεται αποκλειστικά με την οπτικοακουστική μέθοδο μέσω διαδραστικού πίνακα.΄Ετσι το μάθημα γίνεται παιχνίδι και οι μαθητές καλοδέχονται όλα τα καινούρια στοιχεία χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν!!

PRE-JUNIOR 2
Δραστηριότητες μέσα στην τάξη όπως ζωγραφική, χειροτεχνία, σκετσάκια, γρίφοι, τραγούδια και διάφορες άλλες επικοινωνιακές τεχνικές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικείωση των παιδιών με τη γλώσσα και αναπτύσσεται η αγάπη τους προς αυτή.

Senior (A-B-C-D-E ή PRE-LOWER)
Προχωρώντας σε όλες τις γνωστικές ικανότητες μιας ξένης γλώσσας επέρχεται η γνώση και η πλήρης κατάκτηση μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου. Μια φορά την εβδομάδα γίνεται ξεχωριστό μάθημα έκθεσης και προφορικών συμβάλλοντας έτσι στη συχνή χρήση της γλώσσας και στην προετοιμασία από νωρίς για την απόκτηση μελλοντικών πιστοποιήσεων. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και στα μεγάλα επίπεδα αποτελεί μέρος της μαθησιακής διεργασίας.

LOWER-PROFICIENCY
Συχνές επαναλήψεις στη γραμματική των προηγούμενων ετών ταυτόχρονα με την εκμάθηση νέων φαινόμενων και εξάσκηση όλων των εξεταζόμενων στοιχείων όπως η ακουστική, η έκθεση, η κατανόηση κειμένων ,το λεξιλόγιο και ο προφορικός λόγος.
Ξεχωριστό μάθημα που στοχεύει στη βελτίωση του προφορικού λόγου και της έκθεσης, λόγω της δυσκολίας εξοικείωσης που παρατηρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών .
Επίσης ατομικά τεστ προσομοίωσης ανάλογα με την πιστοποίηση στην οποία έχουν επιλέξει να εξεταστούν οι μαθητές τα οποία γίνονται στο χώρο του φροντιστηρίου μας, κάθε εβδομάδα τους τελευταίους τρείς μήνες πριν τις εξετάσεις .

Ενισχυτική
Το πρόγραμμα της ενισχυτικής γίνεται κάθε Σάββατο πρωί στο χώρο μας με καθηγήτρια του φροντιστηρίου μας η οποία επιβλέπει τα παιδιά και βοηθάει ώστε τα παιδιά να ολοκληρώνουν τη μελέτη τους ώστε να μην επιβαρύνονται τις καθημερινές με τη μελέτη των αγγλικών.

Εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε:

• GRIVAS PUBLICATIONS
• HAMILTON HOUSE
• HELLENIC AMERICAN UNION
• SUPER COURSE
• HILLSIDE PRESS