Μέση Εκπαίδευση

Πρόγραμμα σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Η διαδικασία αυτή αφορά τους μαθητές του Λυκείου. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε Σαββάτο σε δύο χρονικές περιόδους α) 9:00-12:00πμ και β) 12:00-3:00μμ ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του μαθητή.
Έχουν 3ωρη διάρκεια, είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της διδακτέας και εξεταστέας ύλης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, τόσο στα θέματα όσο και στη βαθμολόγηση. Χωρίζονται χρονικά σε 3 κύκλους ανά έτος σπουδών και ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο. Το ημερολογιακό πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλη τη σχολική χρονιά, δίνεται στον μαθητή κατά την εγγραφή του.
Για τους μαθητές είναι μια απαραίτητη διαδικασία, γιατί μ' αυτόν τον τρόπο ελέγχονται οι γνώσεις τους, εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες, γίνεται συνεχή επανάληψη της ύλης, βελτιώνεται ο χρόνος και ο τρόπος γραφής και σαφώς ο μαθητής είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε μορφή εξέτασης πραγματοποιείται είτε σε σχολικό επίπεδο είτε σε πανελλαδικό γι' αυτό τα διαγωνίσματα θεωρούνται υποχρεωτικά.
Οι μαθητές του γυμνασίου ελέγχονται συνεχώς με ολιγόλεπτα τεστ σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο.

ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη αφορά μια διαδικασία που μπορούν τα παιδιά ν' ακολουθήσουν εντός του φροντιστηρίου για προσωπική τους βοήθεια και οργανωμένο διάβασμα.
Γίνεται σε ώρες που ορίζονται από το φροντιστήριο και υπάρχει η αντίστοιχη επιτήρηση και βοήθεια στους μαθητές. Μ' αυτόν τον τρόπο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να λύνει απορίες, να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες εργασίες κι έτσι το διάβασμα γίνεται πιο ποιοτικό.
Επίσης σε περιόδους σχολικών διαγωνισμάτων (τριμήνων – τετραμήνων – τελικών) γίνονται ενισχυτικά μαθήματα μελέτης και επανάληψης της αντίστοιχης ύλης εξετάσεων εκτός του κανονικού προγράμματος των μαθημάτων.