Εκδόσεις Ξένων Γλωσσών

Τα βιβλία ανήκουν σε αντίστοιχους με την γλώσσα ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ καταξιωμένους στον χώρο τους, εκπαιδευτικά εναρμονισμένα με τις ανάγκες των μαθητών και της εποχής.
Δίνονται στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ κατά την εγγραφής τους μέχρι το επίπεδο LOWER (εκτός των βιβλίων πιστοποίησης σ' αυτό το επίπεδο).