Εκδόσεις Μέσης Εκπαίδευσης

Τα βιβλία που δίνονται στους μαθητές μας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και γνώσεων των διδασκόντων. Ακολουθούν πλήρως τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και τηρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την γνώση, την εξάσκηση και την βοήθεια των μαθητών μας αφού εμπλουτίζονται συνεχώς ακολουθώντας κάθε εκπαιδευτική αλλαγή.
Δίνονται στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ κατά την εγγραφή τους.