Πληροφορική

Ευκαιρίες καριέρας και επιχειρηματικότητας

Παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για:

  • Ανάλυση και δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ
  • Σύνταξη βιογραφικού και ανάλυση με ψυχολογικά εργαλεία
  • Ενημέρωση εργατικού δικαίου
  • Επιχειρηματικά σχέδια και προγράμματα χρηματοδότησης
  • Ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  • Erasmusνέων επιχειρηματιών
  • Επιταγές στην αγορά εργασίας
  • Αξιολόγηση και επιλογή στελεχών επιχειρήσεων
  • Μελέτες προτάσεις