Επαγγελματικός προσανατολισμός

                                                              orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 1

Η επίτευξη των στόχων ενός μαθητή δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη εάν δεν υπάρχει και ο κατάλληλος επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο μαθητής πρέπει να βρει το στόχο του, να προσπαθήσει ανάλογα και να μπορέσει αργότερα να διανύσει μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που αποτελείται από τρία βασικά στάδια : α) την πληροφόρηση, β) τη διάγνωση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων και γ) τη συμβουλευτική διαδικασία. Και τα τρία αυτά στάδια είναι εξίσου σημαντικά, έτσι ώστε ο συμβουλευόμενος να οδηγηθεί στην πιο κατάλληλη, για αυτόν προσωπικά, επιλογή σχολής ή επαγγέλματος.
Οι σύμβουλοι της ORIENTUM είναι κοντά μας, τόσο με συμβουλευτικές διαδικασίες, όσο και με την συμπλήρωση μηχανογραφικών, προσανατολισμό σχολών αλλά και αντίστοιχες ημερίδες ενημέρωσης για οποιαδήποτε εξέλιξη συμβαίνει στην εκπαίδευση.
Οι μαθητές μας όταν βρίσκονται στο Λύκειο, κάνοντας το αντίστοιχο test επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο διατίθεται από το φροντιστήριό μας εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τάσεις της κάθε εποχής, μπορούν να θέσουν στόχους και να οργανώσουν το διάβασμά τους ανάλογα με τις απαιτήσεις των προσδοκιών τους.
Στόχος μας είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και τα τρία βασικά στάδια του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Με χαρά βλέπουμε μαθητές μας να καλύπτουν σημαντικές επαγγελματικές θέσεις ή τα προσόντα (πιστοποιήσεις) που απέκτησαν φοιτώντας στους χώρους μας ν' αποτελούν εφόδια με τα οποία κέρδισαν θέσεις εργασίας.
Η συνεργασία μας τα τελευταία χρόνια με τους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας της εταιρείας ORIENTUM, βοήθησε κυρίως τους μαθητές μας να οδηγηθούν στην καλύτερη επαγγελματική επιλογή και να μπορέσουν με τον αντίστοιχο αγώνα να πετύχουν το στόχο τους.
Τους ευχαριστούμε για την ανελλιπή βοήθειά τους!

www.orientum.gr

fcc73032 2f58 4ab2 aeaf eab058fa1b21