Ξένες Γλώσσες

Διπλώματα Ξένων Γλωσσών

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ [C2] PROFICIENCY

• Certificate of Proficiency in English(CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate of Proficiency in English (ECPE)του Πανεπιστημίου Michigan
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU)
• Test of Interactive English(TIE)
• Pearson Test of English General (PTE General)-Edexcel

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(C1) ADVANCED

• Certificate in Advanced English(CAE)του Πανεπιστημίου του Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• Advanced Level Certificate in English(ALCE)-Hellenic American Union
• Test of English for International Communication (TOEIC)-Hellenic American Union
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Test of Interactive English (TIE) –C1 Level
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Γ1) ΚΠΓ
• Pearson Test of English General(PTE General)-Edexcel

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(Β2) LOWER

• First Certificate in English(FCE)του Πανεπιστημίου Cambridge
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge
• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
• City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International-People Cert Group
• Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)του Πανεπιστημίου Μichigan
• Test of English for International Communication (TOEIC)-Hellenic American Union
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe)-Europalso
• Michigan State University Certificate of English Language Competency(MSU)
• Test of Interactive English (TIE) –B2 Level
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β2) ΚΠΓ
• Pearson Test of English General(PTE) -Ecexcel

TOEFL(IBT-ITP) (Test of English as a Foreign Language) - Ηellenic American Union

Eνα δίπλωμα αναγνωρισμένο σε 9000 κολλέγια,πανεπιστημία και 130 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, Καναδά, U.K. και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατάλληλο για την εισαγωγή φοιτητών σε κολλέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού επιπέδου μεταξύ B2 και C1.
Iσχύς πιστοποίησης δύο χρόνια.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ COMMON EUROPEAN FRAMEWORK

• International English Language Testing System(IELTS)από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate(UCLES)-The British Council
(All levels)
• Test of English for International Communication(TOEIC)-Hellenic American Union(Levels B2-C1)
• Certificate of Proficiency in English(CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate in Advanced English(CAE)του Πανεπιστημίου του Cambridge
• First Certificate in English(FCE)του Πανεπιστημίου Cambridge
• Certificate of Proficiency in English (ECPE)του Πανεπιστημίου Michigan
• Advanced Level Certificate in English(ALCE)-Hellenic American Union
• Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)του Πανεπιστημίου Μichigan
• Bulats English Language Test του Πανεπιστημίου Cambridge(All levels)
• PTE General (Pearson Test of English General)
• PTE Academic(Pearson Test of English Academic)
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT-ITP)-Hellenic American Union.

End FAQ