Σχέδιο

Μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου

Το μάθημα του ελεύθερου σχεδίου είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή τόσο σε σχολές Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως στην Αρχιτεκτονική, όσο και σε σχολές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως στα τμήματα: Διακόσμησης, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Γραφιστικής και Γραφικών Τεχνών.

Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές.

Η εξάσκηση στο ελεύθερο σχέδιο γίνεται με σχεδιασμό εκ του φυσικού σε αντικείμενα και συνθέσεις. Γίνεται μελέτη των όγκων της φόρμας και των σχημάτων που προκύπτουν από την παρατήρηση. Διδάσκεται το στήσιμο της σύνθεσης, η δομή, οι μετρήσεις, οι αναλογίες και οι τόνοι που απορρέουν από το φως και τη σκιά.