Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου.
Το γραμμικό σχέδιο είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε σχολές Ανώτατων και Ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως η σχολή Αρχιτεκτονικής και τα τμήματα Γραφιστικής, Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων, Τεχνολογίας γραφικών τεχνών και οπτικοακουστικών μέσων, Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Ανακαίνισης και αποκατάστασης.

Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις παραπάνω σχολές.

Το γραμμικό σχέδιο αφορά το σχεδιασμό κατόψεων, όψεων και τομών κτιριακών όγκων και γεωμετρικών αντικειμένων. Γίνεται μελέτη για την κατανόηση και την εφαρμογή των σχεδιαστικών αρχών για ακρίβεια, ισορροπία και αισθητική στην απεικόνιση του θέματος. Διδάσκεται η γραμμογραφία, η σχεδιαστική κλίμακα, η γραφή γεωμετρικών γραμμάτων και αριθμών και η απεικόνιση στοιχείων και λεπτομερειών του φυσικού και του κτιστού περιβάλλοντος.

Σχέδια Μαθητών