Πληροφορική

Για Στελέχη Επιχειρήσεων

Εξειδικευμένα προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων.
Με τη χρήση των πλέον δημοφιλών συστημάτων διαχείρισης καθώς και απλών εφαρμογών του Office, γίνεται ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της επιχείρησης για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. Με ειδικό και μοναδικό τρόπο διδασκαλίας το excel και η access μετατρέπονται σε απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης και ανάπτυξης και γίνονται πανεύκολα «κτήμα» των χρηστών. Διατίθενται ποικίλα πρότυπα για δημιουργία επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχεδίων και αξιολόγησης επενδύσεων.
Εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να γίνουν και με τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ κλπ).
Λειτουργεί ειδική ομάδα καθοδήγησης και διαχείρισης προγραμμάτων επιδότησης, με τη σύνταξη προτάσεων και την παρακολούθηση-διαχείριση των δράσεων του έργου.