Πληροφορική

Για Επαγγελματίες Υγείας

Εξειδικευμένα προγράμματα για επαγγελματίες υγείας.
Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και με εξομοίωση πραγματικών συνθηκών αναπτύσσονται εφαρμογές για γιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά επαγγελματίες υγείας με σκοπό την άρτια εξοικείωση τους με τις απαιτήσεις ηλεκτρονικής συνταγοργάφησης, ηλεκτρονικών παραπεμπτικών, ηλεκτρονικών ιατρικών συνταγών καθώς και διαχείριση φακέλου ασθενή, διαχείριση μονάδων υγείας και στατιστική επεξεργασία στοιχείων.