Πληροφορική

  • plir091.jpg
  • plir088.jpg
  • plir100.jpg
  • plir097.jpg
  • plir110.jpg
Το Δίκτυο Πληροφορική είναι εξεταστικό κέντρο και συνεργάζεται με επιλεγμένους πιστοποιημένους φορείς πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα Προγράμματα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστή και γνώσεων Πληροφορικής διακρίνονται σε εισαγωγικό, βασικό και εξειδικευμένο επίπεδο και απευθύνονται σε ηλικιακές ομάδες χωρίς περιορισμό.
Γίνονται ταχύρυθμα τμήματα πιστοποίησης πληροφορικής για άτομα που τη χρειάζονται άμεσα και οι εξετάσεις των τριών βασικών ενοτήτων που απαιτούνται στο δημόσιο τομέα, (Word, Excel, Internet & Outlook) και μπορεί να ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα.