Ξένες Γλώσσες

  • xenes056.jpg
  • xenes084.jpg
  • xenes050.jpg
  • xenes065.jpg
  • xenes059.jpg
Τα φροντιστήριά μας σας εύχονται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Η πολυπολιτισμικότητα στις μέρες μας έχει οδηγήσει στην ανάγκη γνώσεων της γλώσσας, της νοοτροπίας, της φιλοσοφίας και της κουλτούρας διάφορων κρατών.

Οι χώροι μας, ο τρόπος εκπαίδευσης, η καλλιέργεια και η κουλτούρα των καθηγητών, τα μέσα της τεχνολογίας και οι εκδηλώσεις μας εναρμονίζονται με αυτήν την ανάγκη και βοηθούν τόσο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους μαθητές μας(ενήλικες) να διευρύνουν το πνεύμα τους και ν' αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και πιστοποίηση κατάρτισης αυτών σε όλα τα επίπεδα.

Ο άριστος συνδυασμός γνώσεων, εκπαίδευσης, τεχνολογίας και επικοινωνίας οδήγησαν στις επιτυχίες του τελευταίων ετών.

Ευχαριστούμε θερμά μαθητές και γονείς για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.
Thanks Danke Merci Grazie Gracias Shukran Spasiba!!!